Asie, Sydow, oceloryt, 1859

  • Asien
  • technika: kolorovaný oceloryt
  • rozměr tiskové plochy: 24,5 x 20
  • rozměr listu: 30 x 23,5
  • z díla: E. von Sydow's skol-atlas i fyrtiofem kartor: efter åttonede tyska upplagan
  • vydal: Gotha, Justus Perthes 1859

Cena: 400,00 Kč