Krajinský kroj, Liebscher, chromolito, (1905)

  • Kroj Krajinský
  • technika: chromolitografie
  • autor předlohy: A. Liebscher
  • rozměr tiskové plochy: 11 x 20
  • rozměr listu: 14,5 x 23
  • z díla: Květy
  • vydal: Haase

Cena: 200,00 Kč

Krajinský kroj, Liebscher, chromolito, (1905)