Blaeu : Sclavonia Croatia, mědiryt, (1640)

  • Sclavonia Croatia Bosnia cum Dalmatiae
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 51 x 38
  • rozměr listu: 57 x 44
  • vydal: G. Blaeu Amsterdam (1640), (Mercator)
  • na mapě zobrazeno území dnešních států , Bulharsko , Rumunsko, Srbsko a Makedonie

Cena: 3 000,00 Kč