Iassy Rumunsko, Neue Bildergal., litografie,1837

  • Iassy - IASY (Jassy) am Bahlui
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 16,5 x 13,5
  • rozměr listu: 19 x 15,5
  • z díla: Neue Bildergalerie fü die Jugend.
  • vydal: vydavtel neuveden Gotha 1829 - 1837
  • literatura: Nebehay – Wagner 446a

Cena: 500,00 Kč

Iassy Rumunsko, Neue Bildergal., litografie,1837