Haj Nehaj, Lloyd, oceloryt, 1863

  • Hai ne hai
  • technika: kolorovaný oceloryt
  • autor předlohy: E. Schweinfurt
  • rytec: L. Oeder
  • rozměr tiskové plochy: 21 x 16
  • rozměr listu: 31 x 22
  • vydal: Oest. Lloyd Triest
  • Pevnost Nehaj je pevnost na kopci Nehaj ve městě Senj v Chorvatsku

Cena: 500,00 Kč

Haj Nehaj, Lloyd,  oceloryt, 1863