Loenersloot, Meisner, mědiryt, 1637

  • Löwenstein
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 14 x 10
  • rozměr listu: 16,5 x 12
  • z díla: Meisner D.: Sciangraphia Cosmica, Oder: Eigentliche Abbildung.....
  • vydal: Norimberg P. Fürstens, 1637
  • na pravém okraji oříznuto až do tiskové plochy
  • na horním okraji skvrna od vlhkosti

Cena: 500,00 Kč

Loenersloot, Meisner, mědiryt, 1637