Blaeu : Antwerpen. mědiryt, (1640)

  • Arx Antverpiensis
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 51,5 x 40,5
  • rozměr listu: 53,5 x 50
  • vydal: G. Blaeu Amsterdam (1640),
  • na rubu latinský text

Cena: 2 200,00 Kč

Blaeu : Antwerpen. mědiryt, (1640)