Hradec Králové I. , Glasser, litografie, 1836

  • Dorf Lipa, Vor Königgrätz, K.K. Kreisstadt Königgrätz
  • technika: litografie
  • autor předlohy: Beier
  • litografoval: Klimsch
  • rozměr tiskové plochy: 21,5 x 18
  • rozměr listu: 31 x 23
  • z díla: Denkbuch über Anwesenheit Ihrer K.K. Majestäten Franz der Ersten und Caroline auguste in Böhmen im Jahre 1833 , vyšlo v Praze 1836 . vytiskl Henning
  • literatura: Nebehay Wagner 201

list ze souboru dokumetujícího návštěvu císaře Františka I. a jeho ženy Caroliny Augusty v Čechách (1833) většina lokalit byla vyzdobena ( osvětlena ) oslavnými nápisy a slavobránami .

Cena: 700,00 Kč