Litomyšl, litografie, Glasser 1836

  • Stadt Leutomischel. Chrud Kr.
  • technika: litografie
  • autor předlohy: Hlavatschek
  • litografoval: Vetters
  • rozměr tiskové plochy: 21,5 x 18
  • rozměr listu: 31,5 x 24
  • z díla: Denkbuch über Anwesenheit Ihrer K.K. Majestäten Franz der Ersten und Caroline auguste in Böhmen im Jahre 1833 , vyšlo v Praze 1836 . vytiskl Henning
  • literatura: Nebehay Wagner 201

list ze souboru dokumetujícího návštěvu císaře Františka I. a jeho ženy Caroliny Augusty v Čechách (1833) většina lokalit byla vyzdobena ( osvětlena ) oslavnými nápisy a slavobránami .

Cena: 550,00 Kč

Litomyšl, litografie, Glasser 1836