Rakovnický kraj, Klutschak, chromolitografie 1840

  • Rakonitzer Kreis. 1 Ruine okorž, Hochaltar in Bürglitz, 3. Ruine Bustierad, 4. Kirche in Rakonitz
  • technika: chromolitografie
  • autor předlohy: Joh Fischbach
  • litografoval: Jos Zahradniczek
  • rozměr tiskové plochy: 20 x 16,5
  • rozměr listu: 29 x 22
  • z díla: Klutschak F.: Der rakonitzer Kreis im ...
  • vydal: H.F. Müller , Wien , 1840
  • literatura: Nebehay Wagner 509/4 /4
  • Okoř, oltář Bezděz, Buštehrad, Raovník kostel

Cena: 1 500,00 Kč

Rakovnický kraj, Klutschak, chromolitografie 1840