Litvínov, Dietzler, Mědiryt, 1728

  • Ortgraphische Delineation Stadtl und des Chur Fabric Ober Leidensdorf
  • technika: mědiryt
  • autor předlohy: Johann Josef Dietzler
  • rytec: Birckhart
  • rozměr tiskové plochy: 33,5 x 21,5
  • rozměr listu: 41 x 27
  • literatura: Nebehay – Wagner neuvádí
  • velmi vzácné
  • Litvínovská hraběcí manufaktura na výrobu sukna

1. Farní kostel; 2. Fara; 3. Škola; 4. Starý kostel; 5. Tržiště (náměstí); 6. Panské obydlí (sídlo); 7. Manufaktura (továrna); 8. Holandský dům; 9. Prádelna; 10. Barvírna; 11. Pivovar; 12. Sladovna; 13. Valchovna; 14. Panský dvůr (majerhof); 15. Ovčín; 16. Horní valchovna; 17. Mlýn na olej (lisovna); 18. Nový úřednický dům; 19. Nový hostinec; 20. Úpravna sukna (postřihárna); 21. Dolní nový hostinec; 22. Obytné domy soukeníků a řemeslníků.

Cena: 6 000,00 Kč