Teplice, oceloryt (1860)

  • Teplitz
  • technika: kolorovaný oceloryt
  • autor předlohy: Archer
  • rytec: Benjamin
  • rozměr tiskové plochy: 15,5 x 11
  • rozměr listu: 23 x 15
  • literatura: Nebehay Wagner neuvádí

Cena: 450,00 Kč

Teplice, oceloryt (1860)