Zbiroh, Zlaté klasy, litografie, 1856

  • Zbirov
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 18 x 13
  • rozměr listu: 24 x 16
  • z díla: Zlaté Klasy 1856
  • vydal: litografický ústav J. Jelínka v Praze
  • literatura: Nebehay Wagner neuvádí
  • vzácné

Cena: 1 000,00 Kč

Zbiroh, Zlaté klasy, litografie, 1856