Karlovy Vary Schlossplatz, Seifert, litogr., 1860

  • Schlossplatz in Carlsbad
  • technika: litografie
  • autor předlohy: Schwanzara
  • litografoval: Waage
  • rozměr tiskové plochy: 11,5 x 9
  • rozměr listu: 17 x 14
  • z díla: Ansichten von Carlsbad
  • vydal: A. Seifert Carlsbad
  • literatura: Nebehay Wagner 697 pravděpodobně z tohoto alba ovšem tento list Nebehay neuvádí

Cena: 900,00 Kč

Karlovy Vary Schlossplatz, Seifert, litogr., 1860