Polná v roce 1845, Heber, litografie, 1847

  • Polna im Jahre 1845
  • technika: litografie
  • autor předlohy: F. A. Heber
  • litografoval: Em. Buchner
  • rozměr tiskové plochy: 19 x 13,5
  • rozměr listu: 23 x 18
  • z díla: Heber F.A.: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlosser dil V.
  • vydal: C.W. Medau, Praha 1847
  • literatura: Nebehay Wagner 241

Cena: 550,00 Kč

Polná v roce 1845, Heber, litografie, 1847