Brandýs nad Labem, Merian, mědiryt, 1650

  • Das Schloss Brandeys in Böhme..
  • technika: mědiryt
  • autor předlohy: Carlo Cappi
  • rozměr tiskové plochy: 32 x 20,5
  • rozměr listu: 37,5 x 31
  • z díla: Merian M. Topographia Bohemiae …
  • vydal: Merian, Frankfurt, 1650
  • literatura: Nebehay – Wagner 406
  • zobrazeno opevnění Brandýsa i Stará Boleslav

Cena: 1 500,00 Kč

Brandýs nad Labem, Merian, mědiryt, 1650