Vildštejn u Chebu, Heber, litografie, 1847

  • Wildstein
  • technika: litografie
  • autor předlohy: F.A. Heber
  • litografoval: Jos. Hernisch
  • rozměr tiskové plochy: 18 x 13,5
  • rozměr listu: 23 x 18
  • z díla: Heber F.A.: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlosser
  • vydal: C.W. Medau, Praha 1847
  • literatura: Nebehay Wagner 241/VII/35

Cena: 500,00 Kč

Vildštejn u Chebu, Heber, litografie, 1847