Smečno Malešov, Heber, litografie, 1847

  • Situations Plan Schlosses Smečno , Siruations Plan Schlosses Maleschau
  • technika: litografie
  • autor předlohy: F. Beneš
  • litografoval: F. A. Heber
  • rozměr tiskové plochy: 19 x 13,5
  • rozměr listu: 23 x 18
  • z díla: Heber F.A.: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlosser dil V.
  • vydal: C.W. Medau, Praha 1847
  • literatura: Nebehay Wagner 241

Cena: 400,00 Kč

Smečno Malešov, Heber, litografie, 1847