Teplice pomník Viléma III., litografie 1850

  • Driedrrich Wilhelms Denkmal in Teplitz
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 20 x 15,5
  • rozměr listu: 27 x 17,5
  • literatura: Nebehay – Wagner neuvádí

Cena: 600,00 Kč

Teplice pomník Viléma III., litografie 1850