Cheb, Bertius, Mědiryt , 1616

  • Egra
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 19 x 14
  • rozměr listu: 23 x 18
  • z díla: Bertius P.: Commentatiorum Rerum Germanicorum libri tres
  • vydal: Johanes Janssonius , Amsterdam , 1616
  • literatura: Nebehay – Wagner 94
  • na rubu latinský text

Cena: 2 000,00 Kč

Cheb, Bertius, Mědiryt , 1616