jespák srostloprstý, kolor. dřevoryt, Morris, 1868

  • Stint Calidris pusilla
  • technika: kolorovaný dřevoryt
  • rozměr listu: 25 x 18
  • z díla: Morris Birds History of British Birds... 1868

Cena: 300,00 Kč

jespák srostloprstý, kolor. dřevoryt, Morris, 1868