Vosková palma, Neue ..., litografie , 1837

  • Voskovník quindijský - vosková palma Quindío - Wachspalme
  • technika: litografie
  • rozměr listu: 19,5 x 16,5
  • z díla: Neue Bildergalerie fü die Jugend.
  • vydal: vydavtel neuveden Gotha 1829 - 1837

Cena: 300,00 Kč

Vosková palma,  Neue ..., litografie , 1837