Gallia, Ruscelli, mědiryt, 1599

  • Gallia nova tabvla. Descrittione della Francia. Libro Primo.
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 24 x 18,5
  • rozměr listu: 34 x 24
  • z díla: Geographia di Clavdio Tolomeo alessandrino, tradotta di Greco nell'idioma volgare Italiano da Girolamo Ruscelli
  • vydal: aliano da Girolamo Ruscelli ... In Venetia, MDXCIX (1599) Appresso gli heredi di M. Sessa.
  • vzácná archaická mapa podle Claudia Ptolemaia
  • drobné opravy a scelení

Cena: 2 600,00 Kč