Douai, Braun Hoge.., kolor. mědiryt (1590)

  • Dovay, (Dowaai, Douay, lat. Duacum)
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 40 x 33
  • rozměr listu: 54 x 40
  • z díla: Urbium Praecipuarum Mundi Theatrum Quintum Auctore Georgio Braunio Agrippinate. Part 5. Köln, 1596/97
  • vydal: Braun Hogenberg Köln (1580)
  • list je zažloutlý

Cena: 4 000,00 Kč

Douai, Braun Hoge.., kolor. mědiryt (1590)