Samuel I/31, Merian M., mědiryt, (1690)

  • 1. Samuelova 31 /4Saul řekl svému zbrojnoši: „Vytas meč a probodni mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby mě neprobodli oni a nezneuctili.“ Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj.
  • technika: mědiryt
  • rytec: Pieter Hendricksz Schut
  • rozměr tiskové plochy: 15 x 12,5
  • rozměr listu: 19,5 x 15,5
  • z díla: Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti ... Bybelsche figuren ... in't licht gebracht door Matthaeum Merian
  • vydal: Nicholaes Visscher. (1690)
  • na rubu text

Cena: 600,00 Kč

Samuel I/31, Merian M., mědiryt, (1690)