Koťátka, Zlaté klasy, litografie, 1856

  • Rozmnožené hospodářství
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 14,5 x 15
  • rozměr listu: 16 x 24
  • z díla: Zlaté Klasy 1856
  • vydal: litografický ústav J. Jelínka v Praze

Cena: 300,00 Kč

Koťátka, Zlaté klasy, litografie, 1856