Živý zvon, Zlaté klasy, litografie, 1856

  • Živý zvon
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 11 x 14,5
  • rozměr listu: 16 x 24
  • z díla: Zlaté Klasy 1856
  • vydal: litografický ústav J. Jelínka v Praze

Cena: 250,00 Kč

Živý zvon, Zlaté klasy, litografie, 1856