Večer, Scott, mědiryt, 1814

  • Evening
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • autor předlohy: Paul Potter, W. M. Craig
  • rytec: John Scott
  • rozměr tiskové plochy: 36 x 30
  • rozměr listu: 42,5 x 35
  • vydal: London. Published June 1, 1814, by Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, J. White, Cadell and Davies, And P. W. Tomkins,

Cena: 2 200,00 Kč