Mraky a oblaka tvary, oceloryt, (1870)

  • The Smocker
  • technika: oceloryt
  • autor předlohy: Gabriel Metsu
  • rytec: W. Frensch
  • rozměr tiskové plochy: 13 x 18
  • rozměr listu: 23 x 31
  • vydal: Leipzig A. H. Payne

Cena: 250,00 Kč

Mraky a oblaka tvary, oceloryt, (1870)