Ježíš před Jeruzalémem. mědiryt, (1820)

  • Sehet wir gehen nach Jerusalem ......
  • technika: mědiryt
  • rytec: Mansfeld
  • rozměr listu: 9,5 x 15
  • Matouš 20/18, 19
  • 18„Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům, odsoudí ho na smrt 19 vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali, a třetího dne bude vzkříšen.

Cena: 200,00 Kč

Ježíš před Jeruzalémem. mědiryt, (1820)