Květná neděle, kolor. litografie, (1870)

  • technika: kolorovaná litografie
  • rozměr tiskové plochy: 26 x 17
  • rozměr listu: 30 x 21
  • Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma

Cena: 300,00 Kč

Květná neděle, kolor. litografie, (1870)