Nájemní smlouva na pozemky, Londýn 1893

  • autor: Orchart Beeton
  • název: Nájemní smlouva na pozemek, Londýn 1893
  • počet stran: 3 listy formátu A3, sešité a složené, 5 stran textu, psací látka: imitace pergamenu nebo starý voskový pauzák
  • anglicky - krásopisný rukopis v právnické angličtině konce 19. stol.
  • na první straně nahoře v rohu kolky z obou stran
  • pěkný stav

Nájemní smlouva na dva pozemky na rohu ulic Wood a Addle Street mezi kapitánem Orchardem Beetonem a firmou Joster Porter and Company Limited za 600 liber ročně, Londýn 1893

Byl tento pan Beeton příbuzný vydavatele Samuala Orcharta Beetona?:

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Orchart_Beeton

Cena: 800,00 Kč