Blaeu G.: Campagna di Roma, kolor. mědiryt, (1640)

  • Campagna di Roma, olim Latium: Patrimonio di S. Pietro et Sabina
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 50 x 38
  • rozměr listu: 66 x 56
  • vydal: G. Blaeu Amsterdam (1640)
  • na rubu latinský text
  • zachovalá mapa s mohutným okrajem
  • Mapa Lazia s Římem, Lago di Bolsena, Lago di Bracciano na západním pobřeží Itálie.

Cena: 6 500,00 Kč