Tivoli vodopád, oceloryt, 1840

  • Stran Cascata in Tivoli
  • technika: oceloryt
  • rozměr tiskové plochy: 14 x 10,5
  • rozměr listu: 19 x 14,5
  • z díla: MOSCHETTI, Alessandro. Principali Monuments di Roma. Raccolta delle Principali Vedute di Roma Antica e Moderna.
  • vydal: Roma, Salandri, 1840
  • list je skvrnitý

Cena: 250,00 Kč

Tivoli vodopád, oceloryt, 1840