Čechy, Meyer, litografie, (1920)

  • Böhmen
  • technika: litografie
  • rozměr listu: 31 x 24
  • z díla: Meyers Konversations Lexicon
  • vydal: Bibliographisches Institut Leipzig
  • na rubu tistěný sezna 104 měst s uvedením rozlohy a počtu obyvatelstva

Cena: 400,00 Kč