Münster S.: Behemer, dřevořez , 16 stol

  • Königreich Behem.
  • technika: dřevořez
  • rozměr tiskové plochy: 12,5 x 9,5
  • rozměr listu: 21,5 x 18,5
  • z díla: Cosmographia: Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Munsterum in welcher begriffen Aller völcker, Herrschaften, Stetten und namhafftiger ... land teflen erklert, vnd für augen gestelt
  • vydal: S. Münster 16 století
  • archaická mapa jihoseverně orientovaná a nikoliv severojižně jako všechny mapy pozdější.
  • fragment listu z Münsterovy kroniky
  • na rubu německý text

Cena: 1 800,00 Kč

Münster S.: Behemer, dřevořez , 16 stol