Chatelain : Carte de Boheme, kolor. mědiryt, 1719

  • Carte du Royaume de Boheme, La Chronologie de ses Rois, Les Etats de Silesie, Moravie, et Lusace
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 63 x 48
  • rozměr listu: 64,5 x 52
  • vydal: Henri Chatelain Amsterdam 1719

k mapě po okrajích připojeny seznamy významných měst, strávích celků, hlavních vodních toků a chronologický přehled panovníků 

Cena: 6 500,00 Kč