Mercator , Bohemia, kolor. mědiryt, 1613

  • Bohemia
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 49 x 35
  • rozměr listu: 52,5 x 40
  • literatura: Krogt 2850 1A, 1613
  • na rubu francouzský text

Cena: 13 000,00 Kč