Böhmen, Neue Bildergalerie, litografie,1837

  • 345. Böhmen
  • technika: litografie
  • rozměr tiskové plochy: 17,5 x 14
  • rozměr listu: 19,5 x 16
  • z díla: Neue Bildergalerie fü die Jugend.
  • vydal: vydavtel neuveden Gotha 1829 - 1837
  • literatura: Nebehay – Wagner 446
  • list je zahnědlý

Cena: 700,00 Kč