Seuter : Kalendarium Juliano, mědiryt, 1740

  • Kalendarium Juliano-Romanum Perpetuum, Auctum Cyclis Solis et Lunae, Feriis Diarum, Fastis seu Festis vet. Rom., Diario Rerum memorabilium, Lunationibus et Indice Dierum Quotidiano
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 57 x 49,5
  • rozměr listu: 60 x 54
  • vydal: Augsburg, Matth.. Seutter, 1740
  • horní okraj mapy doplněn starým papírem
  • Juliánský kalendář je kalendář, který v roce 46 př. n. l. s platností od 45 př. n. l. zavedl Julius Caesar byl reformou starořímského kalendáře a byl koncipován jako sluneční kalendář s délkou roku 365 dní a každým čtvrtým přestupným rokem o 366 dnech.

Cena: 8 500,00 Kč