Augšpurská Konfessý, Vác, 1808

  • autor: Tablic, Bohuslav, 1769-1832
  • název: Augšpurská Konfessý, aneb, Wyznánj Wjry Neygasněgssjmu Cýsaři Karlowi Vtému, od Knjžat a měst Německé Řžjsse čistého včenj ewangelického se přidržegjcých, na sněmě Augsspurském Léta Páně 1530
  • vydání: nynj znowu přehlédnuté, a s některými přjdavky wydané od Bohuslawa Tablice
  • nakladatel: We Wacowě : Antonjn Gotljb - Knihtiskař a nakladatel ve Vácu (Vacov, Waitzen, Maďarsko) 1808
  • vročení: 1808
  • počet stran: 131, 253 s. I., 16,5 cm
  • vazba: papírová vazba své doby
  • Kratičká hystorye Augsspurského Wyznánj / od B.T.
Cena: 2 600,00 Kč

Augšpurská Konfessý, Vác, 1808