Neděle : Náboženstwj we Wýkladech IV., Brno, 1809

  • autor: Neděle, Filip Prokop, 1778-1825,
  • název: Náboženstwj we Wýkladech a Rozmlauwánjch : podlé Vwedenj w cýsařských králowských zemjch předepsaného Katechyzmusu w čtyrydceti cwičenjch a čtyrech opakowánjch rozdělené. Djl IV., O křesťanské sprawedlnosti,
  • nakladatel: W Brně : wytisstěné, v Jana Girjho Gastla, 1809
  • počet stran: [6], 254 s. 8°
  • vazba: papírová vazba

Náboženstwj we Wýkladech a Rozmlauwánjch : podlé Vwedenj cýsařských králowských zemjch předepsaného Katechyzmusu w čtyrydceti cwičenjch a čtyrech opakowánjch rozdělené, cwičně wypracowané, a s trogj biblicko-mrawnau Zawjrkau zaopatřené. K obzwlásstnjmu vžjwánj Pánů Katechetů sskolnjch, kostelnjch a domownjch. Djl IV., O křesťanské sprawedlnosti, a o wsseobecném a neydůležitěgssjm učenj křesťansko-katolického náboženstwj / Poneyprw na česko přeložené od Filipa Nediele, Kněze řádu S. Augustýna, Doktora Pjsma swatého a Včitele Theologického w Brně

Cena: 900,00 Kč

Neděle : Náboženstwj we Wýkladech IV., Brno, 1809