Neděle : Náboženstwj we Wýkladech II., Brno, 1808

  • autor: Neděle, Filip Prokop, 1778-1825,
  • název: Náboženstwj we Wýkladech a Rozmlauwánjch : podlé Vwedenj w cýsařských králowských zemjch předepsaného Katechyzmusu w čtyrydceti cwičenjch a čtyrech opakowánjch rozdělené. Djl II., O Naděgi a Lásce
  • nakladatel: W Brně : wytisstěné, v Jana Girjho Gastla, 1808
  • počet stran: [8], 283 s. 8°
  • vazba: papírová vazba

Náboženstwj we Wýkladech a Rozmlauwánjch : podlé Vwedenj w cýsařských králowských zemjch předepsaného Katechyzmusu w čtyrydceti cwičenjch a čtyrech opakowánjch rozdělené, cwičně wypracowané, a s trogj biblicko-mrawnau rečj konečnau zaopatřené. K obzwlásstnjmu vžjwánj Pánů Katechetů sskolnjch, kostelnjch a domownjch. Djl II., O Naděgi a Lásce / Poneyprw na česko přeložené od Filipa Nediele, Kněze řádu S. Augustýna, Doktora a včitele Theologického w Brně

Cena: 900,00 Kč

Neděle : Náboženstwj we Wýkladech II., Brno, 1808