Encyklika a syllabus Pia IX., Pha., 1874

  • autor: Šťastný, Alfons Ferdinand, 1831-1913
  • název: Encyklika a syllabus "otce svatého" Pia IX. a Encyklika a syllabus Syna nové doby / podává Alfons Šťastný
  • nakladatel: V Praze : A. Šťastný, 1874
  • vročení: 1900
  • počet stran: 78 stran, 17,5 cm
  • vazba: brožura

Cena: 180,00 Kč

Encyklika a syllabus Pia IX., Pha.,  1874