Sartorius D.: Summownj Postylka, Bratislava, 1807

  • autor: Sartorius, Daniel, 1704-1767
  • název: We Gménu Páně! Summownj Postylka, na wssecky Dnj Nedělnj y Swátečnj w Roce, dwogjm kázanjm, Ewangelickým y Episstolickým, k Rannj y Nesspornj Nábožnosti Domownj,zaopatřená
  • vydání: Nowé Wyd.
  • nakladatel: W Presspurku , w Pesstu : Michal Landerer, 1807
  • počet stran: 702, 544, str. 20,5 cm, chybí titulní list
  • vazba: celokožená vazba své doby
  • druhý díl : We gménu Páně! Djl Druhý, Přemysslowánj Episstolická na wssecky Dni Nedělnj y Swátečnj w Roce obsahugj / [od Danyele Sartoryus]

We Gménu Páně! Summownj Postylka, na wssecky Dnj Nedělnj y Swátečnj w Roce, dwogjm kázanjm, Ewangelickým y Episstolickým, k Rannj y Nesspornj Nábožnosti Domownj,zaopatřená: w nižto každý zpořádaný Text ...a k tomu Spasytedlné Naučenj, Horliwé Naprawenj, a Pronjkawé Potěssenj, ... / od Danyele Sartoryus ...

Cena: 2 000,00 Kč

Sartorius D.: Summownj Postylka, Bratislava, 1807