Hubálek : Prawdy náboženstwj katholic., Pha. 1784

  • autor: Hubálek, Jan, 1741-1787
  • název: Zakladné prawdy náboženstwj katholického : s důwody swýma z wsselikých nábožných kněch wytažené, a w pořádku swém, gak gedná z druhé wypleýwa
  • nakladatel: Praha : Nákladem Dědictwj sw. Wácslawa : Wytisstěné w Arcybiskupské impressy, 1784
  • počet stran: 358, [1] s. , 8° (18 cm)
  • vazba: pevná papírová vazba potah na hřbetu stržen
  • některé listy uvolněné
  • chybí poslední list - errata

 Zakladné prawdy náboženstwj katholického : s důwody swýma z wsselikých nábožných kněch [!] wytažené, a w pořádku swém, gak gedná z druhé wypleýwa [!], předstawené / k potěssenj, a k vtwrzenj v wjře samospasytedlné katholické wlástencůw cžeského národů. [!] Od J.[ana] H.[ubálka], K.[něze] C.[írkevního]

Cena: 2 000,00 Kč