Spee Friedrich, Tugent-Buch, Köln 1666

  • autor: Friedrich Spee (1591–1635) německý jezuita, duchovní lyrik raného baroka, duchovní spisovatel a morální teolog, který rozhodujícím způsobem přispěl k ukončení honů na čarodějnice.
  • název: Rdi Patris FRIDERICI SPEE SOCIETATIS JESV Güldenes Tugent-Buch. Das ist, Werck vdn Ubung der dreyen Göttlichen Tugenden: Glaubens, Hoffnung, vnd Liebe
  • vydání: 3. vydání, (první 1649, druhé 1656)
  • nakladatel: Gedruckt zu Cöllen : Bey Wilhelm Friessem im Ertz-Engel Gabriel in der Tranckgaß., 1666
  • vročení: 1666
  • počet stran: [34], 774, [6], 12° (14 cm), chybí Frontispice
  • vazba: celopergamenová vazba zašpiněná a zahnědlá

Na žádost představené jednoho řeholního společenství složil Friedrich Spee pomůcku k modlitbě a rozjímání na každý týden roku Güldenes Tugend-Buch (Zlatá kniha ctnosti). Nejedná se pouze o zbožné texty, ale o návody k jednání, které mají vyrůstat ze tří božských ctností - víry, naděje a lásky. Tuto knihu si zvlášť oblíbil Gottfried Wilhelm von Leibniz, který sepsal předmluvu k jejímu francouzskému vydání. Speeovo hlavní lyrické dílo je sbírka duchovních písní Trutznachtigall (Vzdoroslavík), v nichž se ukazuje jako vynikající a originální barokní básník. Kniha se stala vzorem přední lyrické sbírky českého baroka, Zdoroslavíčka jezuity Felixe Kadlinského vydané r. 1661Cena: 9 000,00 Kč

Spee Friedrich, Tugent-Buch, Köln 1666