Wesel, Braun Hogenberg, kolor. mědiryt, 1612

  • Hermannus Hammelman Wesalia in Ducatu Cliuensi. . . [Wesel]
  • technika: kolorovaný mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 47,5 x 33,5
  • rozměr listu: 53 x 41
  • z díla: Urbium Praecipuarum Mundi Theatrum Quintum Auctore Georgio Braunio Agrippinate. Part 2. Köln, 1612
  • vydal: Braun Hogenberg Köln 1612
  • list je zahnědlý a na rubu celoplošně podlepený jemným papírem
  • nedpis v hořejší části listu nezřetelný

Cena: 3 500,00 Kč