Thorstein Thüringen, Meyer, oceloryt 1848

  • Der Thorstein Thüringen
  • technika: kolorovaný oceloryt
  • rytec: I. G. Martini
  • rozměr tiskové plochy: 16,5 x 12,5 17 x 13
  • rozměr listu: 23 x 15

Cena: 250,00 Kč

Thorstein Thüringen, Meyer, oceloryt 1848