Algernon Percy Merian, mědiryt, 1639

  • Honoratis Algernon Percey
  • technika: mědiryt
  • rozměr tiskové plochy: 14 x 17,5
  • rozměr listu: 20 x 30
  • z díla: Theatrum Europaeum
  • vydal: M. Merian, Frakfurt ,
  • na rubu německý text
  • list je zahnědlý

Cena: 500,00 Kč

Algernon Percy  Merian, mědiryt, 1639